ERRATA

Väitöskirjassa havaittuja painovirheitä

 

Seuraavaan listaan on koottu väitöskirjastani ”Psykoanalyysi ja sen soveltaminen musiikintutkimukseen” (2004) löytyneitä painovirheitä yms. Virheet ovat tekijän, lukuun ottamatta julkaisusarjan numeroa. Kuten näkyy, virheet ovat vähäisiä. Jos löydät virheitä, jotka puuttuvat luettelosta, lähetä tietoa sähköpostitse: <mlang@mlang.name>.
Päivitetty viimeksi 18. 9. 2016.

 

Sivu On Pitää olla
Kansi,
s. 1
STUDIA MUSICOLOGICA UNIVERSITATIS HELSINGIENSIS XI STUDIA MUSICOLOGICA UNIVERSITATIS HELSINGIENSIS XII
2 Studia musicologica Universitatis Helsingiensis, 11. Studia musicologica Universitatis Helsingiensis, 12.
3 4.3.3. Skeptisismi  97 4.3.3. Skeptisismi  96
7 ja miten psykoanalyysin käsitteitä voidaan soveltaa musiikintutkimukseen. ja voidaanko psykoanalyysin käsitteitä soveltaa musiikintutkimukseen.
10 ja selittämään niiden avulla musiikkielämän ilmiöitä. ja selittämään niiden avulla musiikkielämän ilmiöitä (luvut 7–8).
44 ja ennakoi analyysitekniikan muutoksia (S. Freud 1941). ja ennakoi analyysitekniikan muutoksia (S. Freud 1941c).
56 psykoseksu-
aalista
psykosek-
suaalista
58 vanhempi-
aan
vanhem-
piaan
74 Goodman 1954: 67. Goodman 1983: 67.
74 Motivaatioperusteinen Motivaatioperustainen
81 Seuraava selonteko seuraa Seuraava selonteko noudattaa
86 Ehdotan tätä perustelua kuitenkin harkittavaksi Ehdotan tätä perustelua kuitenkin tarkistettavaksi
89 Nelson Goodmanin (1954: 67) esittämää Nelson Goodmanin (1983: 67) esittämää
104 (ks myös alaluku 6.2). (ks. myös alaluku 6.2).
110 Psykoanalyyttinen terapia ei siis keskity oireiden Psykoanalyyttinen terapia ei keskity oireiden
122 tai hoitajaansaäärimmäisen rakastavasti tai hoitajaansa äärimmäisen rakastavasti
127 ja manipuloi muut pitämään häntä sankarina. ja hän manipuloi muut pitämään häntä itseään sankarina.
154 (8) Psykoanalyysi ei silti pyri niinkään selittämään (9) Psykoanalyysi ei silti pyri niinkään selittämään
161 Erityisen onnistuteena elokuvasovituksena pidän Erityisen onnistuneena elokuvasovituksena pidän
172 Reseptioesteettiseen suuntaan puolestaan viittaa Reseptioesteettiseen suuntaan puolestaan viittaa
176 Transferenssin käsite nousee tässä keskeiseksi. Transferenssin ja projektion käsite nousevat tässä keskeiseksi.
177 erityisesti Slavoj Žižekin ansiosta, erityisesti Slavoj Žižekin (1994 ym.) ansiosta,
181 niiden vaikutus jäi vähäiseksi, vähäiseksi jäi niiden vaikutuskin,
188 hitaasti mutta vakkasti hitaasti mutta vakaasti
214 auttaa hallitsemaan viettipainetta, auttaa hallitsemaan viettipainetta ja kaoottisuutta,
223 itse-
ään
itseään
237 John Cage katkoi Viitasaaren kirkossa valiorisuja. John Cage katkoi Viitasaaren nuorisotalossa valiorisuja.
239 (ks. nuottiesimerkki 7.5) (ks. nuottiesimerkki 7.6)
249 voi joutua milloin rosvoksi, milloin poliisiksi ja liikenteessä, kun yksilö on välillä ensinajo-oikeutettu voi joutua milloin rosvoksi, milloin poliisiksi, ja liikenteessä, kun yksilö on välillä ensinajo-oikeutettu
253 Ihmiset voivat samastua ulkomaailman Ihminen voi samastua ulkomaailman
258 mutta jo muiden etenemismahdollisuuksien olemassaolo riittää osoittamaan, mutta jo muiden etenemismahdollisuuksien olemassaolo riittää osoittamaan,
259 mekanismia (mts. 229) ja tämä edesauttaa samastumista. mekanismia (mts. 229), ja tämä edesauttaa samastumista.
259 muusikoihin samastumista . muusikoihin samastumista.
259 kuin päältä katsoen odottaisi, kuin päältä katsoen ehkä odottaisi,
260 ja jännitää heidän kanssaan ja jännittää heidän kanssaan
282 ihmisen teot ovat useinkin luotettavampia kuin ihmisen teot ovat useinkin luotettavampia tiedonlähteitä kuin
283 eivät välttämättä ”lopputuloksia”. eivät välttämättä ”lopputuloksia”, ja olosuhteetkin voivat muuttua.
283 parittelukumppania hakeva naaraslintu päättelee, parittelukumppania hakeva naaraslintu päättelee,
283 naaras tunnistaa ne urokset, jotka tuottavat sille naaras tunnistaa ne urokset, jotka tuottavat sille
291 (toim. Stuart Feder, Richard L. Karmel & George H. Pollock), (toim. Stuart Feder & Richard L. Karmel & George H. Pollock),
298 <URI:http://www.tieteessatapahtuu.fi/0504/javanainen.pdf> <URI:http://www.tieteessatapahtuu.fi/0504/javanainen.pdf>.
300 <URI:http://herkules.oulu.fi/isbn9514256417/isbn9514256417.pdf> <URI:http://herkules.oulu.fi/isbn9514256417/isbn9514256417.pdf>.
302 A Superego Function in Dreams, Consciencs, and Inspiration. A Superego Function in Dreams, Conscience, and Inspiration.
303 Etiikan peruskysymyksistä. Suomentaneet S. Albert Kivinen ja Jaakko Hintikka. Etiikan peruskysymyksistä. Suomentaneet S. Albert Kivinen ja Jaakko Hintikka. Otava, Helsinki.
303 Erkenntnis 1 (3. vsk) Erkenntnis 1 (3. vsk.)
305 Classic music : Expression, form, and style. Classic music: Expression, Form, and Style.
307 <URI:http://www.tieteessatapahtuu.fi/0104/sarmaja.pdf> <URI:http://www.tieteessatapahtuu.fi/0104/sarmaja.pdf>.
313 Adorno, The odor W. Adorno, Theodor W.
313 Andréas-Salome, Lou 42 Andreas-Salomé, Lou 42
313 Bornštein, Leib Bronštein, Leib
314 Carroll, Lewis 12, 23, 24, 140, 164, 195, 209, 221 Carroll, Lewis 12, 23, 25, 140, 164, 195, 209, 221
314 Dewey, John 75 Dewey, John 75, 273
315 Gettier, Edmund 72, 75, 80, 83, 274 Gettier, Edmund 72, 75, 80, 83, 113, 274
317 Kretzschmar, Hermann 158, 159 Kretzschmar, Hermann 158, 159, 234
317 Krohn, Ilmari 158 Krohn, Ilmari 158, 234
317 Martin, Peter 9
Martinů, Bohuslav 90
Martinelli, Dario 14
Martin, Peter 9
Martinelli, Dario 14
Martinů, Bohuslav 90
318 Palombo, Stanley M. 50
Paloheimo, Martti 53
Paloheimo, Martti 53
Palombo, Stanley M. 50
Taka-
lieve
10. Drina Hočevar: Movement and Poetic Rhythm: Uncovering the Musical Signification of Poetic Discourse via the Temporal Dimension of the Sign. 2003.
11. Markus Lång: Psykoanalyysi ja sen soveltaminen musiikintutkimukseen. 2004.
10. Drina Hočevar: Movement and Poetic Rhythm: Uncovering the Musical Signification of Poetic Discourse via the Temporal Dimension of the Sign. 2003.
11. Kai Lassfolk: Music Notation as Objects: An Object-Oriented Analysis of the Common Western Music Notation System. 2004.
12. Markus Lång: Psykoanalyysi ja sen soveltaminen musiikintutkimukseen. 2004.
Taka-
kansi
”Annie Hall
meets
The Wild Bunch!!”
Annie Hall
meets
The Wild Bunch!!”

 

 

Takaisin kotisivulleni