Suomen asetuskokoelma

1974   N:o 647.

Laki

oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta.

Annettu Naantalissa 31 päivänä heinäkuuta 1974.

 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (405/61) 9 ja 24 § sekä lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:

  9 §.
  Toisinnettaessa päivän tapahtumaa televisiolähetyksessä tai elokuvana saadaan päivätapahtumassa näkyvä valokuva sisällyttää toisinnokseen tiedotustarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

  24 §.
  Tätä lakia sovelletaan:
  1) Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisen asuinpaikan omaavan henkilön valmistamaan valokuvaan;
  2) valokuvaan, joka ensiksi on julkaistu Suomessa tai joka ensiksi on julkaistu toisessa valtiossa ja sen jälkeen kolmenkymmenen päivän kuluessa Suomessa; sekä
  3) valokuvaan, joka on kiinteästi liitetty Suomessa olevaan rakennukseen tai kiinteään laitteeseen.

  24 a §.
  Tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain (404/61) 55 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta avustaa asianomaista ministeriötä myös käsiteltäessä asioita tämän lain mukaan.
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1974.

  Naantalissa 31 päivänä heinäkuuta 1974.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri Marjatta Väänänen

 

 

Takaisin hakemistoon