Suomen Asetuskokoelma

1944   N:o 158.

Laki

tasavallan presidentin armahdusoikeuden väliaikaisesta laajentamisesta.

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1944.

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

  1 §.
  Tasavallan presidentillä on oikeus yksityisessä tapauksessa armoa antamalla vapauttaa henkilö syytteestä, joka häntä vastaan voidaan tehdä sen johdosta, että hän on ottanut osaa vuoden 1918 kapinaan taikka ennen 14 päivää lokakuuta 1920 syyllistynyt sanottuun kapinaan välittömästi liittyvään muunlaiseen rikolliseen, Suomen voimassa olevaa valtio- tai yhteiskuntajärjestystä vastaan tähdättyyn toimintaan, tulematta osalliseksi yleisestä armahduksesta.

  2 §.
  Tämä laki on voimassa 1 päivään heinäkuuta 1944.

  Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1944.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Oikeusministeri Oskari Lehtonen.

 

 

Takaisin hakemistoon