Korkein oikeus: tiedonantoja

Ennakkoratkaisu KKO 1944-II-248

7 p:nä marraskuuta 1944.

 

Oy Motti — liikemies Wolter Rudolf Cairenius; tavaraleima on vaadittu rekisteristä poistettavaksi, kun sekaannus sen ja kantajayhtiön nimen välillä oli ilmeinen; kanne hylätty. Oy Motti oli Helsingin RO:ssa lausunut, että tavaraleimarekisteriin oli 23/5 1941 Wolter Rudolf Caireniuksen, Helsingin kaupungissa olevan T—K inneh. Wolter R. Cairenius nimisen liikkeen omistajana. 2/12 1940 tekemästä anomuksesta numerolla 18132 merkitty tavaraleima Motti käytettäväksi tavaraluokkiin 26 e ja d kuuluvissa makeisvalmisteissa. Jo 15/11 1940 oli kaupparekisteriin majuri Aarne Wilhelm Jusun saman marraskuun 8 p:nä tekemästä hakemuksesta merkitty toiminimi Ravintola Motti, om. A. W. Jusu, jonka toiminimen tarkoituksena oli ravintola- ja ravitsemisliikkeen harjoittaminen Helsingissä. Kun samaan aikaan oli ryhdytty toimiin Oy Motin perustamiseksi, oli majuri Jusu, joka oli yhtiön perustajia, 12/11 1940 allekirjoittamassaan kirjoituksessa ilmoittanut suostuvansa siihen, että Oy Motti saatiin merkitä kaupparekisteriin, ja sitoutuvansa samalla kertaa, kun yhtiön merkitsemisestä kaupparekisteriin tehtiin ilmoitus, jättämään kaupparekisteriin anomuksen toiminimen Ravintola Motti, om. A. W. Jusun poistamisesta kaupparekisteristä, siirtäen Jusu siten yhtiölle kaikki oikeutensa mainittuun toiminimeen, minkä jälkeen Oy Motti oli 15/2 1941 ilmoitettu kaupparekisteriin ja, sittenkun toiminimi Ravintola Motti, om. A. W. Jusu oli saman kuun 21 p:nä merkitty lakanneeksi, sanotun kuun 25 p:nä merkitty rekisteriin. Koska kysymyksessä olevassa tavaraleimassa ei ollut muuta tekstiä tai merkintää kuin yksinomaan sana Motti, joka oli oleellisinta yhtiön toiminimessä, siihen kun ei sen lisäksi kuulunutkaan muuta kuin kirjaimet Oy osoittamassa yhtiön oikeudellista luonnetta, ja sekaannus yhtiön nimen ja tavaraleiman välillä myös oli ilmeinen, eikä tavaraleimaa, johon näin oli oikeudettomasti otettu toisen toiminimi ja sana, joka voitiin sellaiseen nimeen sekoittaa, olisi vastoin tavaraleiman suojelemisesta 11/2 1889 annetun asetuksen 4 §:n säännöksiä saanut rekisteröidä, Oy Motti oli vaatinut, että edellä mainittu, yhtiön vahingoksi tapahtunut tavaraleiman rekisteröiminen kumottaisiin ja poistettaisiin rekisteristä. RO p. 18/5 1943: koska Cairenius oli ilmoittanut kysymyksessä olevan tavaraleiman, johon sisältyi kuvaleiman muodossa sana Motti, rekisteröitäväksi 2/12 1940 eli ennenkuin Oy Motti 25/2 1941 oli merkitty kaupparekisteriin, sen vuoksi ja kun ei se seikka, että viimeksi mainittuun rekisteriin oli 15/11 1940 merkitty toiminimi Ravintola Motti, om. A. W. Jusu, jonka omistajan luvalla Oy Motti oli saatu kaupparekisteriin merkityksi, siihen katsoen, ettei oikeutta sanotun toiminimen käyttämiseen ollut laillisesti luovutettu yhtiölle, aiheuttanut, että yhtiöllä olisi oikeus saada Caireniuksen tavaraleiman rekisteröiminen lakkautetuksi, RO hylkäsi kanteen ja velvoitti Oy Motin korvaamaan Caireniuksen oikeudenkäyntikulut. Turun HO t. 10/3 1944: ei muutosta. KKO t: koskei mainittua toiminimeä ollut vastoin kaupparekisteristä 2/5 1895 annetun asetuksen 13 §:n säännöstä voitu Oy Motille siirtää ja alempien oikeuksien muutoin lausumilla perusteilla KKO katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n tuomion lopputulosta, joka siis jäi pysyväksi.

 

 

Takaisin hakemistoon