Korkein oikeus: tiedonantoja

Ennakkoratkaisu KKO 1935-II-438

7 p:nä lokakuuta 1935.

Tekijänoikeus

 

Suomen Uuni O. Y. — Lämmityslaite O/Y ja Kastor O. Y.; tekijänoikeus uunioviin. Suomen Uuni O. Y. oli Helsingin RO:ssa lausunut, että yhtiö oli pitkähkön aikaa Helsingissä valmistanut ajanmukaisia keittiöliesiä sekä niitä varten valanut taiteellisia, yhtiön omien piirustusten mukaan tehtyjä tulipesien ynnä leivin- ja paistinuunin ovia. Koska kuitenkin Lämmityslaite O/Y oli alkanut valmistaa ja laskenut kauppaan sekä Kastor O. Y. ruvennut myymään keittiöliesiä, joissa oli Suomen Uuni O. Y:n mallin mukaisia ovia, Suomen Uuni O. Y. oli vaatinut Lämmityslaite O/Y:n ja Kastor O. Y:n velvoittamista täytäntöönpanoviranomaisille hävittämistä varten luovuttamaan jo valmistamansa sanotunlaatuiset irtonaiset tai liesiin jo kiinnitetyt ovet, hinnastoistaan poistamaan niiden mainostukset sekä kieltämistä vastaisuudessa samanlaisia ovia myytäväksi valmistamasta. RO 27/6 1934 havaitsi tosin selvitetyksi, että Suomen Uuni O. Y:n kysymyksessäolevat uuninovet olivat jossain määrin taiteellisesti käsitellyt, mutta koska toiselta puolen myös oli käynyt ilmi, että Lämmityslaite O/Y:n valmistamat keittiöliedet ovineen olivat tulleet kauppaan ennen Suomen Uuni O. Y:n liesiä ja myös Lämmityslaite O/Y:n liesien ovet olivat olleet jossain määrin taiteellisesti sommitellut, ja kaupassa lisäksi oli yleisesti esiintynyt samalla tavoin valmistettuja uuninovia eivätkä Suomen Uuni O. Y:n ovet eronneet niistä siinä määrin, että niitä voitiin pitää Suomen Uuni O. Y:n omaperäisesti luomina taideteoksina, sen tähden ja kun Suomen Uuni O. Y:n ovet niinmuodoin eivät olleet tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin 3/6 1927 ann. lain suojaamia, RO hylkäsi kanteen. Turun HO 3/5 1935: ei muutosta. KKO t: ei muutosta.

 

 

Takaisin hakemistoon